Pandora Light Pro je sveobuhvatna praktična zaštita vozila, daljinsko upravljanje i sistem za telemetriju.

  

Pandora Light Pro je sveobuhvatna praktična zaštita vozila, daljinsko upravljanje i sistem za telemetriju. Ugrađena 2xCAN, LIN dela omogućuju instalaciju sistema na gotovo svim vozilima, a specijalizirani ulaz IMMO/KEY omogućuje algoritamsko premošćenje blokade protiv otuđenja velikog broja vozila kako bi se implementiralo daljinsko pokretanje motora. Funkcija daljinskog pokretanja omogućuje konfigurisanje automatskog pokretanja po radnim danima, satima, temperaturi motora, naponu uz funkciju turbo tajmera te direktno izdavanje naredbe za daljinsko pokretanje preko daljinskog upravljača. Sistem ima dijaloški šifrirani 2-smerni daljinski upravljač s OLED ekranom koji omogućuje nadzor parametara vozila i sigurno izdavanje nekoliko naredbi.  Integrisano Bluetooth 4.2 intefejs omogućuje proširenje sistema čitavim nizom dodatnih modula i upotrebu telefona za kontrolu i prilagođavanje sistema.

  

  

Opis proizvoda

Pametno automatsko pokretanje motora

Pandora Light Pro omogućuje implementaciju daljinskog i automatskog pokretanja motora. Sistem pouzdano kontroliše glavne parametre motora i stanje vozila tokom postupka pokretanja. Fleksibilni i učinkoviti sistem omogućuje pokretanje motora prema vremenu, naponu, temperaturi ili na zahtjev preko daljinskog upravljača. Postupci automatskog pokretanja motora nezavisni su o postojanju komunikacije s elementima daljinskog upravljanja sustavom.

  

Dinamično odobrenje dijaloške naredbe

Upotreba modernog algoritma AES šifriranja s pojedinačnim ključevima za šifriranje dužine 128 bitova za svaki sistem i dinamična razmjena dijaloških informacija jamči nemogućnost intelektualnog hakovanja u bližoj budućnosti.

  

Integrisan 2xCAN interfejs

Integriisan višekanalno digitalni interfejs velike brzine (2xCAN + LIN) omogućuje funkcionalno i sigurno povezivanje na originalne digitalne delove velike većine modernih vozila. Sistem obuhvata napredne protokole digitalne razmene podataka za više od 500 modela vozila.

  

Premošćivanje originalne blokade protiv otuđenja s tehnologijom kloniranja

Ugrađeni višenamenski slot IMMO-KEY i algoritamsko premošćivanje originalne blokade protiv otuđenja koja podržava posebni Pandora CLONE server omogućuje da sistem premosti ili klonira originalni ključ za implementaciju automatskog i daljinskog pokretanja motora na čitavom nizu modernih vozila.

  

Kontrola nad dodatnim grijanjem vozila

Pandora Light Pro omogućuje najfleksibilnije složene algoritme za kontrolu originalnog i dodatnog grejanja motora. Sistem podržava digitalni protokol Webasto Thermotop Evo i Eberspacher Hydronic/Hydronic2 dodatnog grejanja preko digitalne LIN sabirnice.

  

Mobilne aplikacije

Nove mobilne aplikacije za Android i iOS (Pandora BT) kontroliraju glavne funkcije sustava (aktivacija/deaktivacija, rad motora, kontrola motora i rada dodatnog grijanja motora). Aplikacije pružaju servisne informacije: istorija događaja, napon vozila, temperaturu motora i unutrašnjosti vozila, nivo goriva. Pandora BT aplikacija omogućuje postavljanje parametara za automatsko i daljinsko pokretanje motora, osetljivost senzora udara/nagiba/kretanja, takođe vam omogućuje prilagođavanje radijskih oznaka za handsfree funkciju i upotrebu mobilnog telefona kao radijske oznake. Sistem omogućuje pouzdano povezivanje sa svim pametnim telefonima koji podržavaju Bluetooth 4.0 protokol za nisku potrošnju energije.

  

Integrisan Bluetooth intefejs

Sistem je opremljen Bluetooth interfejsom koje vam omogućuje povezivanje dodatnih modula, radijskih releja, radijskih oznaka; a dodatni moduli uvelike proširuju funkcionalnost sustava.

  

Novi daljinski upravljač

Novi daljinski upravljač omogućuje kontrolu svih načina rada sigurnosnog sistema i stanja vozila:

  • informativni OLED ekran s velikim kontrastom
  • prikaz svih sigurnosnih zona vozila
  • temperatura, napon i nivo goriva uvek su prikazani na ekranu
  • višekanalni 868MHz RFM interfejs sa stalnom kontrolom povezivanja
  • dalekometna komunikacija
  • ergonomski dizajn
  • AAA baterija(potrebno umetnuti baterije, ne dolaze u kompletu)

  

Mala potrošnja energije

Najmodernija algoritamska rešenja, najnovije elektronske komponente i novi MCU Cortex M4 omogućuju vam produženje vremena rada sistema u načinu rada “Arm”, ako je to moguće, bez potrebe za punjenjem baterije.

  

Ugrađeni mikro USB slot

Mikro USB slot omogućuje konfiguriranje i ažuriranje firmwarea sustava pomoću aplikacije Pandora AlarmStudio. AlarmStudio omogućuje brzu konfiguraciju, pristup svim postupcima premošćivanja blokade protiv otuđenja i sadrži vodiče i priručnike za instalaciju sistema u određenim vozilima.

 

Zainteresovani ste za saradnju, ili vam je potreban savet iz oblasti kojima se bavimo?

Call Now Button